NADPROŻA PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE TYP L-19 Nm.

Dla ujednolicenia asortymentu nadproży zaprojektowano jeden typ belki nadprożowej dla danej długości otworu tzn. nie ma podziału na nadproża drzwiowe i okienne oraz nie ma podziału na nadproża obciążone i nieobciążone stropami. Mogą być stosowane we wszystkich typach nadproży w budynkach mieszkalnych oraz innych typach budownictw.

Produkowane przez nas nadproża wykonywane są w długościach:

od. 0,90 do 2,70 m